Nazad na hlavnú stránku
Hlavná stránka Fotogaléria prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie Bazar Kontakt

  Vitajte, táto internetova stránka vznikla hlavne na prezentáciu mojich fotografií, ako aj zaujímavostí z oblasti fotografovania.
Druhá čas je venovaná dažšiemu koníčku, a to rádioamatérskemu vysielaniu a elektrotechnike.
 

FOTOGRAFOVANIE
Vstup do F O T O

Kliknutím nažavo na obrázok fotoaparátu vstúpite do sekcie FOTO prezentáciíPOČASIE SENECAk kliknete na telegrafný kžúč napravo, pokračujete prezeraním zaujímavostí z oblasti rádioamatérskej techniky a vysielania.
RADIOAMATÉRSKE VYSIELANIE
Vstup do R A D I O


P o s l e d n é ,   a k t u á l n e   p r í s p e v k y :

20.01. 2024 01.09. 2023 15.09. 2023
fotaky
zbierka starých foákovNovinka obce Erby navštívených obcí
kde všade som bol a stihol som stlači spúš na fotoaparáte

HAM-SHACK Moja súčasná zostava pre rádioamatérske vysielanie.
OM1CI - Jozef