Nazad na hlavnú stránku
Hlavná stránka Fotogaléria prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie prazdne pozadie Kontakt

  Vitajte, táto internetova stránka vznikla hlavne na prezentáciu mojich fotografií, ako aj zaujímavostí z oblasti fotografovania.
Druhá čas je venovaná dažšiemu koníčku, a to rádioamatérskemu vysielaniu a elektrotechnike.
 

FOTOGRAFOVANIE
Vstup do F O T O

Kliknutím nažavo na obrázok fotoaparátu vstúpite do sekcie FOTO prezentácií


Ak kliknete na telegrafný kžúč napravo, pokračujete prezeraním zaujímavostí z oblasti rádioamatérskej techniky a vysielania.
RADIOAMATÉRSKE VYSIELANIE
Vstup do R A D I O


P o s l e d n é ,   a k t u á l n e   p r í s p e v k y :

12.04.2014 Novinka FOTO WHIL (Women´s Handball International League) 2013/2014 - 22. kolo:
ŠKP Piccard Senec proti DHC Sokol Poruba.
13.04.2014 Novinka RADIO Rádioamatersky výlet, tentokrát na kopec Sandberg pri Devínskej Novej Vsi.
OM1CI, OM3JH, OM3TC.

Počet návštev :